mps

mps چیست ؟
MPS پانلی است به ضخامت ۱۲mm که از عناصر معدنی و صنعتی با سیمان پرتلند ۵۲۵ مسلح با میلگرد ۲/۵ میلیمتری به ابعاد ۵۰×۲۵ cm به وزن حدود ۳/۵ کیلوگرم برای تیرچه خرپایی و ۶۶×۵۲ cm به وزن حدود ۴/۵کیلوگرم برای تیرچه با جان باز (تیرچه کرمیت) تولید می‌گردد و جهت سپر دفاعی پلی استایرن سقفی در برابر حریق احتمالی بکار برده می‌شود. در این نوع اجرا، ضخامت بلوک پلی استایرن (فوم) از ۲۵ cm به ۲۰ cm و چگالی آن از ۱۲ Kg/m3 به ۹ Kg/m3 تقلیل می‌یابد. بلوک‌های مورد استفاده به ابعاد ۲۰*۵۰*۲۰۰ و یا ۲۵*۵*۲۰۰ می‌باشد که از نظر ابعاد و شکل همانند فوم سقفی بوده، اما فاقد شیار می‌باشد.